USŁUGI

ANALIZY I KONCEPCJE PRZEDINWESTYCYJNE

Ten etap  wymaga  szczegółowego analizowania potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników innowacji.

 

• nasze doświadczenie projektowe oraz wdrażane innowacje stanowią ogromny potencjał do uczestnictwa w znaczących przedsięwzięciach inwestycyjnych w kraju i za granicą;

 

• każdy projekt traktujemy priorytetowo, dzięki temu, projektujemy obiekty inżynierskie na poziomie porównywalnych rozwiązań oferowanych poza granicami naszego kraju;

 

• planujemy dalsze inwestycje w systemy zarządzania oparte na transferze wiedzy i wzmocnienie zasobów specjalistycznego oprogramowania oraz kompetencji i umiejętności naszych pracowników.

 

 

 

KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA

 

Sporządzamy dokumentację projektową zawierającą szczegółowy opis prac wykonawczych w oparciu o projekty podstawowe i wykonawcze wraz z kosztorysami inwestycji. Tym samym, dostarczamy dokumenty przedstawiające rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, które stanowią podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń. Projekt wykonawczy zaś stanowi uszczegółowienie przyjętych rozwiązań projektowych, uwzględniając technologię wykonania robót, kontrolę ich jakości i odbioru. Ponadto dostarczamy dokumentację powykonawczą, zawierającą pozwolenia administracyjne, dzienniki robót, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami występującymi w toku prac.

Tym samym, razem z projektem powstają niezbędne dokumenty związane z ich realizacją i odbiorami.